Thông tin trường đã được xác thực

CNV - Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên

Website chính: vietbacact.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02083857193