Thông tin trường đã được xác thực

CDD5003 - Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Website chính: cdytdt.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0277.3859113 hoặc 0277.3853750
Email: cya@cdytdt.edu.vn