Thông tin trường đã được xác thực

CYP - Trường cao đẳng y tế Phú Thọ

Địa chỉ: Phố Cao Bang- Phường Trường Thịnh- thị xã Phú Thọ- tỉnh Phú Thọ.

Website chính: www.cyp.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: ĐT: (0210)3714143