Thông tin trường đã được xác thực

YCT - Trường đại học Y Dược Cần Thơ

YCT - Trường đại học Y Dược Cần Thơ

Địa chỉ: Số 179 Nguyễn Văn Cừ, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Website chính: www.ctump.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: (84-0292) 3 739 730(Phòng Hành chánh tổng hợp).
Fax: (84-0292) 3 740221 ; Email: ctump@ctump.edu.vn