Thông tin trường đã được xác thực

ANS-Trường đại học An Ninh Nhân Dân

Trường thuộc nhóm trường CÔNG AN
ANS-Trường đại học An Ninh Nhân Dân

Địa chỉ: Km 18, xa lộ Hà Nội - đi Biên Hòa; phường Linh Trung, Q.Thủ Đức-TP Hồ Chí Minh

Website chính:

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: ĐT: (08)38963884