Thông tin trường đã được xác thực

0240 - Trường trung cấp Bến Thành

0240 - Trường trung cấp Bến Thành

Địa chỉ: 47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, Phường 1, Quận 6, TPHCM

Website chính: benthanh.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 0283859 0525