Điện Biên

Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện Biên

Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Điện Biên

Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Điện Biên

Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Điện Biên

Xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Điện Biên

Phố 5-Thanh Bình-Thành phố Điên Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Bạc Liêu

Đường Võ Thị Sáu, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Sóc Trăng

Xã Trung Bình, H.Trần Đề, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Thị trấn Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Phường 1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Thị Trấn Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng