Sóc Trăng

Phường 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Thị trấn Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

ấp 3 Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Xã Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Thị trấn Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Phường 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

33 Nguyễn Văn Cừ, P1, TP Sóc Trăng, T. Sóc Trăng
Trà Vinh

Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh