Sóc Trăng

Xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Thị trấn Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Phường 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng
Sóc Trăng

Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

Địa chỉ: Số 41 Nguyễn Văn Cừ, P1, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Trà Vinh

Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

ấp La Ban, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

Ba Mươi tháng Tư, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

Khóm 3, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

Khóm 4, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh