Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng y tế Quảng Ninh - CYQ

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CYQ

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Dược6720201300
Điều dưỡng67205300
Điều dưỡng - Liên thông Cao đẳng51720502300

Nguồn tin THAM CHIẾU

CYQ - Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Địa chỉ: Phố Võ Nguyên Giáp. Phường Hồng Hải. Thành phố Hạ Long

Website chính: cdytquangninh.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02033820865
Email: vanthu.cyq@moet.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CYQ - Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Tin cùng trường