Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng Lạc Việt - CLV

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CLV

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị kinh doanh6340114200
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ634041750
Kế toán6340301140
Kế toán doanh nghiệp634030250
Tài chính – Ngân hàng634020260
Hệ thống thông tin quản lý632020250

Nguồn tin THAM CHIẾU

CLV - Trường Cao đẳng Lạc Việt

Địa chỉ: 42-44-46 Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu,

Website chính: caodanglacviet.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (0236) 3553 444
Email: caodanglacviet@gmail.com

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
CLV - Trường Cao đẳng Lạc Việt

Tin cùng trường