Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau (D61)

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường D61

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán634030180
Công nghệ thông tin648020140
Tiếng Anh622020660
Quản trị kinh doanh634011440
Nuôi trồng thuỷ sản662030330
Kế toán doanh nghiệp634030230
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính648010230
Tin học văn phòng648020330
Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ662030530

Nguồn tin THAM CHIẾU

D61 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Địa chỉ: 126, đường 3/2, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website chính: http://caodangcongdong.camau.gov.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02903825262
Email: cdcd.d61@moet.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
D61 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Tin cùng trường