Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh - CDD1902

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CDD1902

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điện công nghiệp6520227100
Kế toán doanh nghiệp634030230
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)648020225
Điện tử công nghiệp652022560
Công nghệ ô tô651021660
Cắt gọt kim loại652012170
Hàn652012350
Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp652020120
Tự động hóa công nghiệp652026418
Cơ điện tử652026325

Nguồn tin THAM CHIẾU

CDD1902 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 499, Đường Hàn Thuyên, Khu 1, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh

Website chính: www.bci.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02223821230
Email: cdcn.bci@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDD1902 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Tin cùng trường