Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CDT3402

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CDT3402

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử450
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông651031230
Kế toán634030130
Tài chính – Ngân hàng634020230
Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống652024430
Điện công nghiệp652022730

Nguồn tin THAM CHIẾU

CDT 3402 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Website chính: www.cdmt.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0235 2 212 202, hotline 0913443304
Email: cdmt@cdmt.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDT 3402 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Tin cùng trường