Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Trị - CDD320

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CDD320

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Dược6720201300
Điều dưỡng6720301200

Nguồn tin THAM CHIẾU

CDD320 - Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Trị

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ - Khu phố 3 - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà

Website chính: truongytequangtri.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 05333567057
Email: phongkhaothi.ytequangtri@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDD320 - Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Trị

Tin cùng trường