Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng y tế Bình Thuận - CYX

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CYX

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều dưỡng6720301300

Nguồn tin THAM CHIẾU

CYX - Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

Địa chỉ: 274 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết

Website chính: cybt.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 062.3821482
Email: tcdyt@binhthuan.gov.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CYX - Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

Tin cùng trường