Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa - CYK

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CYK

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều dưỡng6720301250
Dược6720201250
Hộ sinh6720303100
Kỹ thuật hình ảnh y học672060180
Kỹ thuật xét nghiệm y học672060280

Nguồn tin THAM CHIẾU

CYK - Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Địa chỉ: 84 Quang Trung, phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Website chính: www.cyk.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0583521576
Email: tuyensinhcyk@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CYK - Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Tin cùng trường