Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Cao đẳng Du lịch Hải Phòng - CĐT0308

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CĐT0308

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Hướng dẫn du lịch681010350
Kỹ thuật chế biến món ăn681020790
Quản trị khách sạn681020150
Quản trị lễ tân681020350
Quản trị lữ hành681010435
Quản trị nhà hàng681020635

Nguồn tin THAM CHIẾU

CĐT0308 - Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Địa chỉ: Nam Sơn - An Dương - Hải Phòng

Website chính: hct.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0914552322
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CĐT0308 - Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Tin cùng trường