Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh - C46

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường C46

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Công dân có hộ khẩu trong tỉnh Tây Ninh

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong tỉnh Tây Ninh


2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia kết hợp với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ( học bạ lớp 12 ). Trong đó :
- Xét theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia : 90 %
- Xét theo kết quả học tập lớp 12 ( học bạ lớp 12 ) : 10%
Riêng ngành Giáo dục Mầm non thi tuyển môn năng khiếu theo qui định của trường.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non5114020175Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát
Giáo dục Tiểu học5114020275Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường: Theo quy định tại Điều 12 của Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Điều kiện nhận ĐKXT:

- Tốt nghiệp THPT. ( hoặc tương đương )

- Sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh có đủ các điều kiện quy định tại  Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường chỉ nhận ĐKXT ngành Giáo dục Mầm non khi thí sinh có tham dự thi tuyển Năng khiếu tại trường.

- Mã trường: C46

- Mã ngành : 51140201; ngành Giáo dục Mầm non; Tổ hợp M00

- Mã ngành : 51140202; ngành Giáo dục Tiểu học; Tổ hợp A00, A01, D01, C00

Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Đối với ngành Giáo dục Tiểu học, tổ hợp gốc là tổ hợp môn xét tuyển 1 (A00). Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp khác với tổ hợp gốc là 0,25 điểm.

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển và các quy định khác không trái với quy định của Quy chế hiện hành.

Theo quy định và Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, trường dự kiến tổ chức thi tuyển vào khoảng từ 05/7 đến 08/7/2018

 
 

Theo thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 về việc sửa đổi, bổ sung và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ gGia1o dục và Đào tạo.

Theo quy định và Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Không trái với quy định của Quy chế hiện hành.

Nguồn tin THAM CHIẾU

C46 - Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

Địa chỉ: Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Website chính: cdsptayninh.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0276.3826478

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
C46 - Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

Tin cùng trường