Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận (C47)

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường C47

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh tốt nghiệp THPT có thể tham gia xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 hoặc bằng điểm các môn học cuối năm lớp 12 tương ứng tổ hợp môn xét tuyển.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
- Đợt 1: Xét tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú trước ngày 01/01/2018 tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh Linh theo thống kê nhu cầu đào tạo giáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.
- Các đợt xét tuyển tiếp theo: xét tuyển trên phạm vi toàn tỉnh, không phân biệt huyện, thị xã, thành phố đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú trước ngày 01/01/2018.


2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
* Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với 70% chỉ tiêu cho mỗi ngành.
Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính theo công thức:
ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + KV + ĐT
Trong đó:
ĐM1, ĐM2, ĐM3 là điểm thi các môn trong tổ hợp môn thi, không có môn bị điểm liệt theo quy định của Bộ GD&ĐT, sử dụng điểm thi năng khiếu đối với ngành Giáo dục mầm non và ngành Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật - Âm nhạc).
KV là điểm ưu tiên khu vực và ĐT là điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.
* Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cuối năm lớp 12 với 30% chỉ tiêu cho mỗi ngành.
Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính theo công thức:
ĐXT = TBM1 + TBM2 + TBM3 + KV + ĐT
Trong đó:
TBM1, TBM2, TBM3 (điểm trung bình môn xét tuyển) là điểm trung bình lớp 12 của các môn học dùng để xét tuyển kết hợp điểm thi năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non và ngành Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật - Âm nhạc).
KV là điểm ưu tiên khu vực và ĐT là điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.
Trong trường hợp có một phương thức không tuyển hết chỉ tiêu, nhà trường chuyển chỉ tiêu cho phương thức còn lại.
Đối với ngành Giáo dục mầm non và Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật – Âm nhạc): Áp dụng 02 phương thức xét tuyển trên kết hợp với điểm môn năng khiếu thi tại trường hoặc xét tuyển thí sinh có kết quả thi năng khiếu năm 2018 tại các trường ĐH, CĐ khác phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển.
Môn năng khiếu có thể được tổ chức thi nhiều lần khi chưa hết chỉ tiêu.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non – Hàm Thuận Nam
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Huyện Hàm Thuận Nam trước 01/01/2018
51140201HTN219Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
Ngữ văn, Toán, Năng khiếu
Giáo dục Tiểu học – Đức Linh
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Huyện Đức Linh trước 01/01/2018
51140202DL52Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Giáo dục Tiểu học – Hàm Thuận Nam
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Huyện Hàm Thuận Nam trước 01/01/2018
51140202HTN125Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Giáo dục Tiểu học – Tánh Linh
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Huyện Tánh Linh trước 01/01/2018
51140202TL42Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật – Âm nhạc) – Đức Linh
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Huyện Đức Linh trước 01/01/2018
51140222DL21Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật – Âm nhạc) – Hàm Thuận Bắc
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Huyện Hàm Thuận Bắc trước 01/01/2018
51140222HTB62Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật – Âm nhạc) – Hàm Thuận Nam
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Huyện Hàm Thuận Nam trước 01/01/2018
51140222HTN42Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật – Âm nhạc) – Tánh Linh
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Huyện Tánh Linh trước 01/01/2018
51140222TL21Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

+ Đối với phương thức xét điểm thi THPT 2018: Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD&ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

+ Đối với phương thức xét điểm học bạ lớp 12: Ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Ngành Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật – Âm nhạc) xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hoá THPT theo quy định.

Có kết quả thi năng khiếu năm 2018 đối với ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật – Âm nhạc).

Có hộ khẩu thường trú đúng theo phạm vi tuyển sinh đã nêu ở mục 2.2.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận Mã Trường: C47

NGÀNH

MÃ TỔ HỢP

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Giáo dục Mầm non

M05

Văn, Sử, Năng khiếu (*)

M06

Toán, Văn, Năng khiếu (*)

Giáo dục Tiểu học

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Tiếng Anh

C00

Văn, Sử, Địa

D01

Toán, Văn, Tiếng Anh

Sư phạm Mỹ Thuật

(Mỹ thuật – Âm nhạc)

H00

Văn, Hình hoạ, Trang trí

- Ngày thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật – Âm nhạc): dự kiến ngày 07/07/2018.

- Thời gian tuyển sinh: theo lịch của Bộ GD&ĐT.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Phương thức xét điểm thi THPT: theo quy định của Bộ GD&ĐT

+ Phương thức xét điểm học bạ lớp 12, hồ sơ gồm:

1) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường)

2) Bản sao hợp lệ các hồ sơ sau:

Học bạ THPT; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp THPT năm 2018); Hộ khẩu; Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Kết quả thi năng khiếu 2018 (đối với thí sinh thi năng khiếu tại các trường ĐH, CĐ khác)

3) 02 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

- Địa điểm và phương thức nộp hồ sơ:

Nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp hoặc qua bưu điện chuyển phát nhanh tại: Ban tuyển sinh – Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

Địa chỉ: số 205 Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252 3828150 hoặc 0937 467169

Email: [email protected]        Website: www.btu.edu.vn

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành.

Thực hiện theo quy định hiện hành.

Sinh viên được miễn học phí khi học các ngành đào tạo giáo viên.

Nguồn tin THAM CHIẾU

C47 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Địa chỉ: 205 Lê Lợi, Phường Hưng Long

Website chính: www.btu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (0252) 3828 150

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
C47 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Tin cùng trường