Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng cộng đồng Hậu Giang (D64)

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường D64

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Hậu Giang từ 03 năm trở lên, có đủ sức khỏe và không vi phạm pháp luật.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Căn cứ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, và các văn bản liên quan.
Trường cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang tuyển sinh theo 02 phương thức
- Phương thức 1: Tuyển sinh dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 để xét tuyển.
- Phương thức 2: Tuyển sinh dựa vào tổ hợp điểm thi của học bạ lớp 12.
Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non, ngoài 02 môn văn hóa thí sinh phải thi kiểm tra môn năng khiếu để xét tuyển.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non511402013030Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát
Toán, KHXH, Năng khiếu
Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu
Toán, KHTN, Năng khiếu
Giáo dục Tiểu học511402024035Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Căn cứ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

Mã trường: D64

Địa chỉ: đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Mã ngành

Ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu (dự kiến)

51140201

Giáo dục Mầm non

Ngữ văn, Toán, Năng khiếu

Toán, KHXH, Năng khiếu

Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu

Toán, KHTN, Năng khiếu

M00

M02

M03

M04

60

51140202

Giáo dục Tiểu học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KHTN, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, KHXH

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D01

A16

C15

D78

75

Tổng cộng:

140

Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang dự kiến tuyển sinh 02 đợt: đợt 1 và đợt bổ sung

a) Đợt 1: Nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày thí sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Đợt bổ sung: Nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 22/8/2018 đến ngày 31/8/2018; Công bố kết quả trúng tuyển trước 05/9/2018.

Nếu chưa đủ chỉ tiêu, nhà trường sẽ tiếp tục tuyển đến hết ngày 15/11/2018.

Căn cứ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; và các chế độ chính sách khác có liên quan.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2015 ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính và Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

- Đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy: (đơn vị tính: đồng/tháng/SV)

STT

Năm học: 2018-2019

Năm học: 2019-2020

Năm học: 2020-2021

1

460.000

500.000

550.000

Nguồn tin THAM CHIẾU

D64 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

Địa chỉ: đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Website chính: www.hgcc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0293.3870680

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
D64 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

Tin cùng trường