Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long (D57)

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường D57

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Tiếng Anh622020640
Tài chính – Ngân hàng634020240
Kế toán634030140
Quản trị văn phòng634040340
Quản trị kinh doanh634040440
Công nghệ thông tin648020140
Quản trị cơ sở dữ liệu648020835
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử651030340
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước651042240
Chế biến lương thực654010255
Công nghệ thực phẩm6540103120
Nuôi trồng thuỷ sản662030340
Thú y664010160
Quản trị lữ hành681010435
Quản trị khách sạn681020135
Quản lý đất đai685010260

Nguồn tin THAM CHIẾU

D57 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Địa chỉ: 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website chính: http://www.vlcc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0703 823 492
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
D57 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Tin cùng trường