Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng giao thông vận tải TP. HCM - CGT

Thông tin tuyển sinh Năm 2016

Mã trường CGT

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 2
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

1.350

Quản trị kinh doanh

C340101

150

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Kế toán

C340301

150

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Tin học ứng dụng

C480202

50

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

C510102

150

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

150

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205

400

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

200

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

50

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Khai thác vận tải

C840101

50

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

 

Các ngành và thông tin tuyển sinh

- Vùng tuyển sinh: trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, Trường thực hiện 2 phương thức tuyển sinh như sau:

1) Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, với các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT;

- Tiêu chí 2: Trường xét tuyển 3 môn thi THPT quốc gia theo tổ hợp môn xét tuyển (từ điểm cao xuống thấp theo từng ngành xét tuyển).

2) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ), với các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: Điểm hạnh kiểm năm học lớp 12 phải đạt từ loại khá trở lên.

Thí sinh chọn một trong hai hình thức xét tuyển học bạ như sau:

a/ Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 3 năm học ở bậc THPT (tổng điểm trung bình chung các môn học năm lớp 10, 11, 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.

b/ Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 ở bậc THPT (tổng điểm trung bình cả năm các môn học của năm lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.

- Cả hai hình thức trên đều xét từ điểm cao xuống thấp theo từng ngành xét tuyển

3) Lưu ý: Trường dành tối thiểu 40% chỉ tiêu đối với phương thức 1 và tối đa 60% chỉ tiêu đối với phương thức 2.

- Trường không quy định môn thi chính.

 

- Phương thức đào tạo: theo học chế tín chỉ.

CGT Trường cao đẳng giao thông vận tải TP. HCM

Địa chỉ: Số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website chính: www.hcmct.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 3843.9775

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
CGT Trường cao đẳng giao thông vận tải TP. HCM

Tin cùng trường