Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội - CDT0122

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CDT0122

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán45
Công nghệ thực phẩm654010335
Công nghệ thông tin648020135
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử651030335

Nguồn tin THAM CHIẾU

CCT - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Địa chỉ: Phường Ngọc Xuyên - Quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng

Website chính: cdktcntp.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02253867752
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CCT - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Tin cùng trường