Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội- CHN

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CHN

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán634030160
Tài chính – Ngân hàng634020220
Kế toán doanh nghiệp634030230
Quản trị kinh doanh634040460
Hệ thống thông tin quản lý632020230
Công nghệ thông tin648020160
Quản trị mạng máy tính648020930
Công nghệ kỹ thuật xây dựng651010360
Quản lý xây dựng658030120
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử651030360
Điện dân dụng652022630

CHN - Trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội

Địa chỉ: 102 phố Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Website chính: www.chn.edu.vn

Liên lạc: . ĐT: (043).7849979, Ban TS: (043). 7845153.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CHN - Trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội

Tin cùng trường