Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng cộng đồng Hà Tây- D20

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường D20

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Bảo vệ thực vật5162011250
Chăn nuôi5162010560
công nghệ kỹ thuật điện-điện tử5151030150
Công nghệ kỹ thuật môi trường5151040650
Công nghệ sinh học5142020150
Công nghệ thông tin5148020150
Công nghệ thực phẩm5154010260
Dịch vụ thú y51640201200
Kế toán5134030160
Khoa học cây trồng5162011050
Kinh doanh nông nghiệp5162011450
Lâm nghiệp5162020150
Quản lý đất đai5185010360
Quản trị kinh doanh5134010160
Tài chính Ngân hàng5134020150
Tiếng Anh5122020150

Nguồn tin THAM CHIẾU

D20 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội

Website chính: http://htcc.edu.vn/

Liên lạc: Điện thoại: 0433721213
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
D20 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Tin cùng trường