Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng cộng đồng Hải Phòng - D03

Thông tin tuyển sinh Năm 2017

Mã trường D03

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ kỹ thuật cơ khí651020140
Kế toán634030140
Thống kê646020140
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước651042240
Công nghệ thông tin648020140
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử651030340
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành681010140
Phát triển nông thôn662012940
Tài chính – Ngân hàng634020240
Quản trị kinh doanh634040440
Khoa học cây trồng662010940
Chăn nuôi662011940

Các ngành và thông tin tuyển sinh

CDD0307 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng (HaiPhong Community College)

Địa chỉ: Số 264 Trần Nhân Tông, quận Kiến An, Hải Phòng

Website chính: hpcc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (0225) 3677 734; 3735 651; 3590 657; 3735 130.
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDD0307 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng (HaiPhong Community College)

Tin cùng trường