Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội - CCM

Thông tin tuyển sinh Năm 2022

Mã trường CCM

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 2
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Nghề đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển

Công nghệ may

-A00: Toán, Vật lý, Hóa học

-A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-B00: Toán, Hóa học, Sinh học

Sửa chữa thiết bị may

-A00: Toán, Vật lý, Hóa học

-A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-B00: Toán, Hóa học, Sinh học

 

 

Các ngành và thông tin tuyển sinh

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://hict.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2022.htm