Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng công nghiệp hoá chất - CCA

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CCA

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ kỹ thuật hoá học6510401150
Kế toán634030140
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử651030360

Nguồn tin THAM CHIẾU

CCA - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Website chính: ccipt.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02103787568
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CCA - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

Tin cùng trường