Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng công nghiệp Phúc Yên - CPY

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Mã trường CPY

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

1.200

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật ô tô

C510205

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

C510303

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Ngữ văn

Tin học ứng dụng

C480202

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Truyền thông và mạng máy tính

C480102

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật trắc địa

C515902

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật địa chất

C515901

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

C510103

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức TS:

Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (50% chỉ tiêu).

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc học Trung học phổ thông hoặc tương đương (50% chỉ tiêu),

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Đối với học sinh tốt nghiệp THPT, phải có kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc Tổ hợp môn dùng để lấy kết quả xét tuyển trong 6 học kỳ THPT đạt 5,5 điểm trở lên.

Thông tin chi tiết về Đề án tuyển sinh riêng xin tham khảo tại Webiste của Trường.

 

- Học phí và các chế độ ưu đãi sinh viên theo quy định của Nhà nước.

- Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

Địa chỉ: Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
ĐT: (0211)3511836. Website: pci.edu.vn

Website chính:

Liên lạc:

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
- Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

Tin cùng trường