Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II - CDT0207

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CDT0207

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều khiển phương tiện thủy nội địa684010855
Sửa chữa máy tàu thuỷ652013140
Điện công nghiệp652022730
Kế toán doanh nghiệp634030240
Điều khiển tàu biển684010940
Khai thác máy tàu thủy684011130
Điện tử công nghiệp652022525
Xây dựng cầu đường bộ658020570
Kỹ thuật xây dựng658020140
Trắc địa công trình651091030
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ634041730
Quản trị mạng máy tính648020930

CDT0207 - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II

Địa chỉ: 33 Đào Trí, Khu phố 3, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website chính: duongthuy.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 08 37850275
Email: phongdaotao.dt2@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDT0207 - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II

Tin cùng trường