Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật trung ương - CTW

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CTW

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Tài chính – Ngân hàng6340202150
Kế toán6340301350
Công nghệ thông tin6480201250
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử6510303250
Quản trị kinh doanh6340404150
Công nghệ may6540204150

Nguồn tin THAM CHIẾU

CTW - Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật trung ương

Địa chỉ: Đường Nguyễn Bình - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Website chính: tuyensinh-netc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02436789156
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CTW - Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật trung ương

Tin cùng trường