Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng kinh tế - tài chính Thái Nguyên - CKT

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Mã trường CKT

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

1.268

Kế toán

C340301

668

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Tài chính - Ngân hàng

C340201

200

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Quản trị kinh doanh

C340101

200

Toán, Hóa học, Ngữ văn

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Hệ thống thông tin Quản lí

C340405

100

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Dịch vụ pháp lý

C380201

100

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

1. Dựa vào kết quả học tập THPT (theo mẫu học bạ của trường) điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 16.5 điểm và hạnh kiểm từ khá trở lên.

 

2. Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm

CKT - Trường cao đẳng kinh tế - tài chính Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP Thái Nguyên

Website chính:

Liên lạc: ĐT: (0280) 855290

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CKT - Trường cao đẳng kinh tế - tài chính Thái Nguyên

Tin cùng trường