Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng - CKC

Thông tin tuyển sinh Năm 2017

Mã trường CKC

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử6510303700
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông6510312200
Công nghệ kỹ thuật cơ khí6510201500
Công nghệ kỹ thuật ô tô6510202500
Công nghệ thông tin6480201400
Công nghệ kỹ thuật nhiệt6510211200
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử6510304200
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa6510305200
Kế toán6340301100
Cắt gọt kim loại6520121200
Nguội sửa chữa máy công cụ6520126150
Hàn652012350
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí6520205200
Công nghệ ô tô6510216400
Điện công nghiệp6520227400
Điện tử công nghiệp6520225200
Quản trị mạng máy tính6480210150
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính6480102150
Kế toán doanh nghiệp6340302100

Các ngành và thông tin tuyển sinh