Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam - CDT0110

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CDT0110

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

CDT0110 - Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Địa chỉ: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Website chính: http://vcth.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0436786301
Email: daotaovietnam@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDT0110 - Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Tin cùng trường