Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng sư phạm Cao Bằng - C06

Thông tin tuyển sinh Năm 2018

Mã trường C06

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Đối tượng tuyển sinh vào trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng bao gồm:
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định;
- Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ, nếu được cấp có thẩm quyền cho phép dự tuyển; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép dự tuyển.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Chỉ xét tuyển đối với các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia (65% chỉ tiêu).
a. Cách thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh sử dụng một trong các tổ hợp bài thi/môn thi trong mục 2.6 để đăng ký xét tuyển vào mỗi ngành (không giới hạn số nguyện vọng). Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào học mỗi ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Nhà trường xét tổng điểm thi THPT quốc gia của các tổ hợp bài thi/môn thi thí sinh đã đăng ký, điểm của các môn đăng ký có trọng số bằng nhau và có hệ số 1.
b. Nguyên tắc xét tuyển
- Điểm xét tuyển được tính như sau:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển + Điểm ưu tiên
- Trong mỗi đợt xét tuyển, Nhà trường căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh để xếp hạng và xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành.
- Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành đã đăng ký, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
- Trong các đợt xét tuyển bổ sung, Nhà trường xét các nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1 là nguyện vọng có ưu tiên cao nhất) trong Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (35% chỉ tiêu).
a. Cách thức đăng ký xét tuyển
- Thí sinh phải có Học lực cả năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.
- Thí sinh sử dụng một trong các tổ hợp trong mục 2.6 để đăng ký 03 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển vào mỗi ngành (không giới hạn số nguyện vọng). Theo đó, tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn đăng ký xét tuyển không thấp hơn 30 điểm.
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào học mỗi ngành theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 có ưu tiên cao nhất. Nhà trường xét tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp thí sinh đã đăng ký, điểm của các môn đăng ký có trọng số bằng nhau và có hệ số 1.
b. Nguyên tắc xét tuyển
- Điểm xét tuyển (được làm tròn đến hai chữ số thập phân) được tính như sau:
Điểm xét tuyển = (Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12)/2 + Điểm ưu tiên
- Trong mỗi đợt xét tuyển, Nhà trường căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh để xếp hạng và xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành.
- Trong xét tuyển đợt 1 và các đợt xét tuyển bổ sung, Nhà trường xét các nguyện vọng (ngành) xếp theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1 là nguyện vọng có ưu tiên cao nhất) trong Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non511402012010Toán, Vật lí, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Lịch sử
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Giáo dục Tiểu học511402022010Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Toán học511402092010Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Sinh học51140213137Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Hóa học
Sư phạm Ngữ văn511402172916Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Anh511402312916Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Các ngành và thông tin tuyển sinh

- Thí sinh đã đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định;

- Học lực cả năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

STT

Ngành/nhóm ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp

Tổ hợp/môn học dùng để xét tuyển

Độ chênh lệch

1

Giáo dục Mầm non

51140201

30

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Không có độ chênh lệch giữa các tổ hợp

A02

Toán, Vật lí, Sinh học

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C03

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

30

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Không có độ chênh lệch giữa các tổ hợp

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

A02

Toán, Vật lí, Sinh học

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

3

Sư phạm Toán học

51140209

30

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

Không có độ chênh lệch giữa các tổ hợp

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A04

Toán, Vật li, Địa lí

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

4

Sư phạm Sinh học

51140213

20

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

Không có độ chênh lệch giữa các tổ hợp

A02

Toán, Vật lí, Sinh học

C02

Ngữ văn, Toán, Hóa học

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

5

Sư phạm Ngữ văn

51140217

45

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Không có độ chênh lệch giữa các tổ hợp

C19

Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân

C20

Ngữ văn, Địa lí, GD công dân

D15

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

6

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

45

D01

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Không có độ chênh lệch giữa các tổ hợp

D10

Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân

D14

Ngữ văn, Địa lí, GD công dân

D15

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

* Thời gian

- Phương thức 1: Nhận đăng ký và xét tuyển (phiếu đăng ký và hồ sơ xét tuyển, thời gian, quy trình) theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phương thức 2:  Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Đợt 1: Từ 01/4 đến hết ngày 31/7/2018

+ Tuyển sinh bổ sung đợt 1:Từ ngày 22/8/2018 đến 01/9/2018 nếu còn chỉ tiêu

+ Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ ngày 05/9/2018 đến 16/9/2018 nếu còn chỉ tiêu

Căn cứ vào thực tế tuyển sinh, nếu còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ có thông báo tiếp để bổ sung theo nhu cầu của từng ngành đào tạo.

* Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/ thi tuyển:

Mỗi thí sinh được đăng ký nhiều ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến hết trong Phiếu đăng ký xét tuyển.

 - Phương thức 1: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Phương thức 2: Hồ sơ đăng ký bao gồm:

          + Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (có thể tải về từ địa chỉ website: www.caodangsuphamcaobang.edu.vn;)

          + Bản sao công chứng Học bạ THPT;

          + Bản sao công chứng Bằng hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT;

          + Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu;

          + Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

          + 01 phong bì dán tem có ghi rõ nơi nhận là họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên về Trường theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học - Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, Km4 - Phường Đề Thám - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại (tuyển sinh): (0206) 3751.148 hoặc (0206) 3750.935

Chi tiết xem trên website của Trường:  www.caodangsuphamcaobang.edu.vn.

Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng đăng ký

C06 - Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Địa chỉ: Km4, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Website chính: www.caodangsuphamcaobang.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (0206) 3751148

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
C06 - Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Tin cùng trường