Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng sư phạm Lào Cai - C08

Thông tin tuyển sinh Năm 2018

Mã trường C08

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Cao đẳng hệ chính quy: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Cao đẳng liên thông hệ chính quy: Tốt nghiệp trung cấp đúng chuyên ngành (CQ, VLVH).

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Lào Cai.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
- Cao đẳng hệ chính quy:Xét tuyển theo hai phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc học THPT (xét Học bạ).
- Cao đẳng liên thông hệ chính quy: Thi tuyển.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non
Giáo viên Mầm non; làm công tác chuyên môn ở các cơ quan quản lý giáo dục; các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội…
511402013045Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát
Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu
Toán, Địa lý, Năng khiếu Mầm non
Giáo dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học; làm công tác CM ở các cơ quan QLGD; HCSN; tổ chức chính trị - xã hội…
511402021827Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Địa lí
Sư phạm Tin học
Giảng dạy môn Tin học; làm công tác CM ở các cơ quan QLGD; HCSN, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội…
51140210812Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Vật lí
Sư phạm Vật lý
Giảng dạy môn Vật lý, Công nghệ; làm công tác CM ở các cơ quan QLGD; HCSN, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội…
51140211812Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Vật lí, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Vật lí
Sư phạm Ngữ văn
Giảng dạy môn Ngữ văn, GDCD; làm công tác CM ở các cơ quan QLGD; HCSN, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội…
51140217812Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Lịch sử
Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
Sư phạm Âm nhạc
Giảng dạy môn Âm nhạc; làm công tác CM ở các cơ quan QLGD; HCSN, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội…
51140221812Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát
Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
Sư phạm Mỹ thuật
Giảng dạy môn Mỹ thuật; làm công tác CM ở các cơ quan QLGD; HCSN, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội…
51140222812Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
Toán, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
Sư phạm Tiếng Anh
Giảng dạy môn Tiếng Anh; công tác CM ở các cơ sở GD và CQQLGD
511402311218Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Các ngành và thông tin tuyển sinh

2.5.1. Cao đẳnghệ chính quy

* Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào:

+Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+Đối với các ngành có môn thi năng khiếu, vừa sử dụng môn thi theo kỳ thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập bậc THPT, đồng thời sử dụng kết quả môn thi năng khiếu do trường tổ chức hoặc do các trường ĐH, CĐ khác tổ chức; thí sinh phải tham dự thi đủ nội dung và có đủ kết quả các môn thi năng khiếu theo quy định của Nhà trường hoặc do các trường ĐH, CĐ khác tổ chức (trong năm tuyển sinh) để lấy điểm thi các môn năng khiếu.

+Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

+Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

+Đối với các ngành cao đẳng, trung cấp Sư phạmthí sinh dự tuyển theo phương thức xét kết quả học tập THPT: xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

* Điều kiện nhận ĐKXT:

- Những thí sinh có đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.

2.5.2. Cao đẳng liên thông

* Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đúng chuyên ngành đăng ký.

- Thí sinh phải tham dự thi đủ nội dung và có đủ kết quả các môn thi theo quy định của Nhà trường

- Các môn thi phải đạt 5,0 điểm trở lên.

- Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

* Điều kiện nhận ĐKXT:

- Những thí sinh có đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định

2.6.1. Mã trường: c08

2.6.2. Mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Ngành tuyển/ Chương trình đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Mã số

1

Sư phạm tiếng Anh

51140231

-Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

- Tiếng Anh, Toán, Vật lí

-Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01

A01

D15

C00

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

- Toán, Vật Lí, Hóa học

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

- Toán, Ngữ văn, Địa lí

- Toán, Vật Lí, tiếng Anh

A00

C00

C04

A01

3

Sư phạm Vật lý (Lý - KTCN)

51140211

- Toán, Vật Lí, Hóa Học

- Toán, Vật lí, Sinh học

- Toán, Vật lí, Địa lí

- Ngữ văn, Toán, Vật lí

A00

A02

A04

C01

4

Sư phạm Tin học

51140210

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Toán, Vật lí, tiếng Anh

- Toán, Vật lí, Ngữ văn

- Toán, Vật lí,Địa lí

A00

A01

C01

A04

5

Sư phạm Văn - GDCD

51140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Toán, Ngữ văn, GDCD

C00

C03

C04

C14

6

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

Ngữ văn, Hình Họa, Bố cục

Toán, Hình Họa, Bố cục

H00

H07

7

Sư phạm Âm nhạc

51140221

- Ngữ văn, Thẩm âm và tiết tấu , Thanh nhạc

- Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát

N00

 

M00

8

Giáo dục Mầm non

51140201

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát

Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm - Hát

Toán, Địa lí, Đọc diễn cảm - Hát

M00

 

M07

 

M14

9

Giáo dục Mầm non

(Liên thông hệ chính quy)

51140201

- Giáo dục học đại cương;

- Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ;

- Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh;

 

 

Nhà trường dành ít nhất 25% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo các khối thi truyền thống.

2.6.3. Điều kiện phụ

Trong cùng một phương thức xét tuyển: Nếu 2 thí sinh ở cuối danh sách xét tuyển có tổng điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có tổng điểm các môn thi cao hơn. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/ thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo...

2.7.1. Thời gian

Đăng ký dự thi năng khiếu: Nhà trường tổ chức thi năng khiếu nhiều đợt để tuyển sinh. Tất cả thí sinh có thể đăng ký sớm, tùy theo tình hình nộp hồ sơ, nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển, thi năng khiếu.

Hồ sơ đăng ký:

+ Đơn dự thi download tại Website: http://cdsplaocai.edu.vn ).

+ Thí sinh dự tuyển vào ngành có thi môn năng khiếu, sau khi dự thi năng khiếu cần nộp thêm hồ sơ xét tuyển theo quy định.

Thu hồ sơ liên tục từ tháng 03/2018, riêng các thí sinh dự thi THPT quốc gianăm 2018 nộp hồ sơ ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí.

2.7.2. Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển

Nộp trực tiếp tại Trường CĐSP Lào Cai hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

2.7.3. Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển

Đảm bảo các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào.

Điểm xét tuyển (ĐXT):

Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn thi/xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành củaBộ GD&ĐT).

ĐXT = TĐT + ĐUT

Trong đó:

TĐT: Tổng điểm các môn thi/xét = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 +Điểm môn 3

ĐUT:Điểm ưu tiên =(ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng)

ĐXT: Điểm xét tuyển

Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2chữ số thập phân.

2.7.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Cao đẳng

Phương thức 1:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu.

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

+ Hồ sơ khác theo quy định của Sở GDĐT (nếu có).

Phương thức 2:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Lào Cai.

+ Học bạ THPT/BTTHPT (bản phô tô).

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp (bản phô tô).

+ Các giấy tờ ưu tiên (bản phô tô).

Cao đẳng liên thông

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Lào Cai;

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm Mầm non (bản photo);

+ Giấy khai sinh (Bản photo);

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

+ Các giấy tờ ưu tiên (bản photo công chứng) (nếu có).

2.7.5. Nguyên tắc xét tuyển

Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào và xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu cho từng phương thức đã xác định của mỗi ngành.

Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi của mỗi ngành, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký trừ quy định phải sử dụng điều kiện phụ. Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Trường hợp số chỉ tiêu của phương thức 1 không đủ chỉ tiêu sẽ xét tuyển tăng chỉ tiêu của phương thức 2 và ngược lại.

Sau khi xét tuyển mỗi đợt nếu chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

2.7.6. Điều chỉnh nguyện vọng

Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời gian quy định của Bộ GD&ĐT, bằng cách liên hệ qua điện thoại, email, chuyển phát nhanh hoặc đến trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

2.8.1. Tuyển thẳng

Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào các ngành của trường.

Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

Người đã trúng tuyển vào Trường CĐSP Lào Cai, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường;

Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào trường theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải;

Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường CĐSP Lào Cai: Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học.

Người có bằng trung cấp loại giỏi trở lên và người có bằng trung cấp loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh hiện hành, được tuyển thẳng vào cùng chuyên ngành trình độ cao đẳng.

2.8.2. Xét tuyển thẳng

Xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.

2.8.3. Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển:

Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định;

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được ưu tiên xét tuyển vào ngành Sư phạm âm nhạc.

Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, năng khiếu nghệ thuật thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường.

Theo quy định

Sinh viên học ngành sư phạm không phải đóng học phí.

2.11.1. Nội dung thi năng khiếu

Năng khiếu ngành Mầm non: Hát; Đọc, kể diễn cảm

- Hát: Thí sinh bốc thăm lựa chọn chủ đề (thiếu nhi; tình yêu; con người; Thầy cô và mái trường; quê hương đất nước); tự chọn và biểu diễn một bài hát thuộc chủ đề đó.

- Đọc, kể diễn cảm: Thí sinh đọc diễn cảm nội dung (in trên đề thi) và kể một câu chuyện do thí sinh chuẩn bị (tự chọn).

Năng khiếu ngành Sư phạm Mỹ thuật:

- Hình họa: Thí sinh vẽ mô hình mẫu vật (tượng người) bằng chì đen hoặc than trên giấy vẽ A3. Thí sinh tự chuẩn bị đồ dùng: Giấy, bút chì, giá vẽ,…

- Bố cục: Vẽ trên giấy vẽ (hoặc giấy báo trắng) bằng màu (bột, nước) về đề tài cuộc sống do thí sinh tự chọn. Thí sinh tự chuẩn bị đề tài, giấy vẽ, giá vẽ, màu,….

Năng khiếu ngành Sư phậm Âm nhạc:

- Thẩm âm, tiết tấu: Thí sinh nhắc lại 1 giai điệu, gõ lại 1 tiết tấu đã được nghe trước.

- Thanh nhạc: Thí sinh tự chọn và thể hiện 2 bài hát thuộc 2 thể loại khác nhau (Bắt buộc). Cộng điểm khuyến khích, tối đa 1,5 điểm cho thí sinh trình bày có chất lượng một tác phẩm tự chọn của một loại nhạc cụ (Không bắt buộc).

2.11.2. Chuẩn bị của thí sinh

Năng khiếu ngành Mầm non; ngành Sư phạm Âm nhạc:

Dụng cụ, đồ dùng mang vào phòng thi: Thí sinh không được mang dụng cụ, đồ dùng vào phòng thi; chỉ được mang đạo cụ phục vụ cho việc thể hiện nội dung thi.

Trang phục: Nghiêm túc, phù hợp với nội dung thi.

Năng khiếu ngành Sư phạm Mỹ thuật:

Dụng cụ, đồ dùng mang vào phòng thi: Giấy vẽ, màu, bút/cọ vẽ, giá vẽ, nước,….

C08 - Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Địa chỉ: Tổ 13, phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai

Website chính: cdsplaocai.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 021438884881

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
C08 - Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Tin cùng trường