Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên - C12

Thông tin tuyển sinh Năm 2018

Mã trường C12

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Các ngành Sư phạm, GD Mầm non và GD Tiểu học chỉ tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Thái Nguyên

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
2.3.1. Cao đẳng hệ chính quy
Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển sinh 40% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn theo phương thức lấy điểm thi 3 bài thi (môn thi) (tùy theo ngành đào tạo) trong số các bài thi (môn thi) trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Phương thức 2:
Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ Trung học phổ thông (THPT)
- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển sinh 60% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, theo phương thức lấy điểm thi 3 môn học (tùy theo ngành đào tạo) trong số các môn học trong học bạ THPT của thí sinh.
2.3.2.Cao đẳng liên thông hệ chính quy: Tổ chức thi tuyển.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non511402013654Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát (Năng khiếu 1)
Giáo dục Tiểu học511402023045Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Toán học5114020969Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Vật lý5114021169Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
Ngữ văn, Toán, Vật lí
Sư phạm Sinh học5114021369Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Ngữ văn
Sư phạm Ngữ văn5114021769Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Các ngành và thông tin tuyển sinh

2.5.1. Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho các trường cao đẳng đào tạo giáo viên.

2.5.2. Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ Trung học phổ thông (THPT)

a. Đối với ngành Giáo dục Mầm non

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Xếp loại học lực lớp 12 đạt từ khá trở lên

- Điểm các môn năng khiếu lấy từ kết quả của kỳ thi năng khiếu do trường CĐSP Thái Nguyên tổ chức năm 2018 đạt từ 5 điểm trở lên (theo hệ 10).

b. Đối với các ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn.

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

- Xếp loại học lực lớp 12 đạt từ khá trở lên

2.5.3. Thi tuyển đối với cao đẳng liên thông hệ chính quy

- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp sư phạm cùng ngành.

- Điểm thi 03 môn theo tổ hợp các môn thi tuyển đạt mỗi môn 5 điểm (thang điểm 10) trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp bài/môn xét tuyển

 
 

1

Giáo dục Mầm non

51140201

M00 : Toán, Văn, Năng khiếu  (Đọc diễn cảm, Hát)

 

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

A00 :Toán, Lý , Hóa

 

C00:Văn, Sử, Địa

 

D01:Toán, Văn, Anh

 

C15:Toán, Khoa học XH, Văn

 

3

Sư phạm Toán học

51140209

A00 :Toán, Lý , Hóa

 

A01:Toán, Lý, Anh

 

D01:Toán, Văn, Anh

 

A16: Toán, Khoa học TN, Văn

 

4

Sư phạm Vật Lý

51140211

A00: Toán, Lý , Hóa

 

A01: Toán, Lý, Anh

 

C01: Toán, Lý, Văn

 

A16: Toán, Khoa học TN, Văn

 

5

Sư phạm

Sinh học

51140213

B00:Toán, Hóa, Sinh

 

A02: Toán, Lý, Hóa

 

B03: Toán, Văn, Sinh

 

A16: Toán, Khoa học TN, Văn

 

6

Sư phạm Ngữ Văn

51140217

C00: Văn, Sử,  Địa

 

D01: Toán, Văn,  Anh

 

D14: Văn, Sử, Anh

 

C15: Văn, Khoa học XH, Toán

 

7

Liên thông Mầm non

 

51140201

Môn cơ bản:  Văn và Tiếng Việt

Môn cơ sở ngành: Âm nhạc

Môn chuyên ngành: PPDH MN

 

2.7.1.  Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia 2018

   a) Các ngành áp dụng

- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển sinh 40% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, theo phương thức lấy điểm thi 3 bài thi/ môn thi (tùy theo ngành đào tạo) trong số các bài thi/ môn thi theo đề thi THPT quốc gia năm 2018. Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả năm 2018 của những thí sinh đã dự kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển các bài thi/ môn thi theo từng ngành.

b) Tiêu chí xét tuyển:

        Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

        Tiêu chí 2: Tiêu chí đảm bảo chất lượng

        - Đối với các ngành có môn thi năng khiếu, vừa sử dụng môn thi theo kỳ thi THPT quốc gia vừa sử dụng kết quả môn thi năng khiếu do trường tổ chức.

        - Các môn thi theo tổ hợp môn thi/xét tuyển phải đạt trên 1.0 điểm.

        - Đối với ngành năng khiếu, thí sinh phải tham dự thi đủ nội dung và có đủ kết quả các môn thi năng khiếu theo quy định của Nhà trường, điểm thi năng khiếu không thấp hơn 5,0 điểm. Môn văn hóa lấy kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia  đạt trên 1.0 điểm.

        Tiêu chí 3:

        - Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

        - Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định. Đối với thí sinh thi các ngành năng khiếu phải tham dự kỳ thi do nhà trường tổ chức hoặc do các trường cao đẳng hoặc đại học khác tổ chức (Nếu thí sinh thi năng khiếu ở trường khác phải nộp lại phiếu điểm môn thi năng khiếu).

        Tiêu chí 4:

        - Chỉ xét tuyển những thí sinh có học lực lớp 12 đạt từ khá trở lên

        c) Điểm xét tuyển (ĐXT): 

        Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 bài thi/ môn thi, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ GD&ĐT).

ĐXT = TĐT + ĐUT

Trong đó:

TĐT: Tổng điểm các môn thi/xét = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 +  Điểm môn 3

ĐUT:  Điểm ưu tiên =   (ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng)

ĐXT: Điểm xét tuyển 

        Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2  chữ số thập phân.

        d) Nguyên tắc xét tuyển: Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2,3,4 và xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu cho phương thức 1 đã xác định của mỗi ngành.

Nếu thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau cùng đợt xét tuyển, nhà trường sẽ xét các nguyện vọng là bình đẳng. Một thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành khác nhau, không hạn chế số nguyện vọng.

Sau khi xét tuyển mỗi đợt nếu chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

        e) Đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Thái Nguyên.

- Thời gian nộp hồ sơ: Xem mục 3.1, III  của Đề án.

- Hình thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

 2.7.2.  Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ Trung học phổ thông (THPT)

a) Các ngành áp dụng

Năm 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tổ chức xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT như sau:

60% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn,

b) Tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Tiêu chí 2: Tổng  điểm tổng kết năm học các môn văn hóa của năm lớp 12 theo tổ hợp các môn xét tuyển (được quy định theo từng ngành xét tuyển trong mục 3 phần II của Đề án này) đạt 15 điểm trở lên.

Tiêu chí 4:

        - Chỉ xét tuyển những thí sinh có học lực lớp 12 đạt từ khá trở lên

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Tổng điểm trung bình môn học của môn Văn và môn Toán  năm lớp 12 đạt 10 điểm trở lên, thí sinh phải tham dự thi năng khiếu do Trường CĐSP Thái Nguyên hoặc các trường đại học, cao đẳng khác tổ chức (trong năm tuyển sinh), điểm thi năng khiếu không thấp hơn 5,0 điểm (theo thang điểm 10).

c) Điểm  xét tuyển:

Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn  xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ GD&ĐT).

ĐXT = TĐT + ĐUT

Trong đó:

TĐT: Tổng điểm các môn = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 +  Điểm môn 3

ĐUT:  Điểm ưu tiên =   (ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng)

ĐXT: Điểm xét tuyển

        Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non

TĐT = Điểm tổng kết năm lớp 12 môn Toán + Điểm tổng kết năm lớp 12 môn Văn  + Điểm năng khiếu 

Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

d) Nguyên tắc xét tuyển: Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1, 2 và xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu cho phương thức đã xác định của mỗi ngành.

Nếu thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau cùng đợt xét tuyển, nhà trường sẽ xét các nguyện vọng là bình đẳng. Không hạn chế số nguyện vọng vào các ngành của trường.

Sau khi xét tuyển mỗi đợt nếu chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

e) Đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Thái Nguyên.

- Thời gian nộp hồ sơ: Xem mục 3.1, III  của Đề án.

- Hình thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Thái Nguyên.

+ Học bạ THPT/BTTHPT (bản phô tô).

+Bằng tốt nghiệp THPT/BTTHPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT/BTTHPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017 (bản phô tô).

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng tuyển sinh  - Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: (0208) 3848610, (0208)3746867.

2.7.3.  Tổ chức thi các môn năng khiếu

2.7.3.1. Đăng ký, dự thi năng khiếu    

- Đối với ngành học Giáo dục Mầm non  thí sinh phải tham dự kỳ thi năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm và kể chuyện) do Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tổ chức theo 02 đợt:

Thời gian dự kiến

   + Đợt 1: Ngày 10, 11 tháng 7 năm 2018.

   + Đợt 2: Ngày 09, 10  tháng 8 năm 2018. (Nếu còn chỉ tiêu)

  - Hồ sơ đăng ký:

  + Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (download tại Website: http://cdspthainguyen.edu.vn )

  + Thí sinh dự tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, sau khi dự thi năng khiếu cần nộp thêm hồ sơ xét tuyển theo quy định.

- Riêng đợt 1:

+ Nộp hồ sơ từ ngày 17/4 - 10/7/2018, trực tiếp tại Trường CĐSP Thái Nguyên hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Thái Nguyên – Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên

 + Thi năng khiếu: Từ  ngày 10- 11/ 7/ 2018, đúng  8h00 ngày 10/7/2018 thí sinh có mặt tại Trường CĐSP Thái Nguyên  để làm thủ tục dự thi (mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, thí sinh nên chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển).

2.7.3.2. Nội dung thi năng khiếu

- Hát: Thí sinh hát  01 bài tự chọn (theo chủ  thiếu nhi; tình yêu, Thầy cô và mái trường; quê hương đất nước) và thẩm âm theo mẫu cho trước.

- Đọc diễn cảm: Thí sinh đọc diễn cảm nội dung một đoạn văn cho trước do thí sinh chuẩn bị (tự chọn).

2.7.3.3. Chuẩn bị của thí sinh

- Dụng cụ, đồ dùng mang vào phòng thi: Thí sinh không được mang dụng cụ, đồ dùng vào phòng thi; chỉ được mang đạo cụ phục vụ cho việc thể hiện nội dung thi.

- Trang phục: Nghiêm túc, phù hợp với nội dung thi

2.7.3.4. Thông báo kết quả thi năng khiếu và tổ chức xét tuyển:

- Thông báo kết quả thi năng khiếu: Sau khi có kết quả chấm thi

- Xét trúng tuyển: Theo lịch xét tuyển chung.

2.8.1.Các đối tượng được tuyển thẳng

- Các đối tượng theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT – BGD ĐT ngày 25/1/2017  và Thông tư 07/2018/ TT- BGD - ĐT ngày 03/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy;

- Các thí sinh có ba năm học THPT chuyên Thái Nguyên đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức và  xếp loại hạnh kiểm đạt loại khá trở lên. Đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh phải dự thi môn năng khiếu đạt 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10)

2.8.2. Ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT – BGD ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 07/2018/ TT- BGD - ĐT ngày 03/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy.

Theo quy định  hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sinh viên các ngành sư phạm, Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học  không phải nộp tiền học phí.

C12 - Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Website chính: tce.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02083846 106

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
C12 - Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Tin cùng trường