Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng truyền hình- CTV

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CTV

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Báo chí6320103250
Quay phim6210232250
Công nghệ điện ảnh - truyền hình6210309200
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông651031230
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử651030320
Tin học ứng dụng648020550
Tiếng Anh622020650

Nguồn tin THAM CHIẾU

CTV - Trường Cao đẳng Truyền hình

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín - Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội

Website chính: http://ctv.vtv.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02433853048
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CTV - Trường Cao đẳng Truyền hình

Tin cùng trường