Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng y tế Thái Nguyên - CYI

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Mã trường CYI

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

2.700

Điều dưỡng

C720501

1.200

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Hộ sinh

C720502

500

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Dược

C900107

1000

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

- Vùng Tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức Tuyển sinh: Xét Tuyển

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (50%). 

+ Phương thức 2: Xét tuyển theo đề án tự chủ tuyển sinh, dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở bậc trung học phổ thông (50%).

- Các thông tin khác:                                                        

+ Số chỗ ở trong KTX: 2000.                          

+ Email tuyển sinh: pdaotaocdyttn@gmail.com.                     

 

+ ĐT : 0280 3846630 - 0280 364859

CYI - Trường cao đẳng y tế Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên.

Website chính: caodangytethainguyen.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0280) 3846105

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CYI - Trường cao đẳng y tế Thái Nguyên

Tin cùng trường