Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng y tế Yên Bái - YYB

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường YYB

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều Dưỡng6720501225
Điều dưỡng - Liên thông Cao đẳng51720502180

Nguồn tin THAM CHIẾU

YYB - Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 63 - Phường Yên Ninh - TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Website chính: ymc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02163852454
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YYB - Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

Tin cùng trường