Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng kinh tế đối ngoại - CKD

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CKD

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kinh doanh Xuất nhập khẩu063401011
Logistics Quốc tế063401412
Quản trị Doanh nghiệp063401143
Quản trị Kinh doanh Xăng dầu063401254
Marketing Thương mại063401375
Quản trị Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn068102016
Kinh doanh Thương mại Điện tử064802157
Tin học quản lý064802038
Kế toán Doanh nghiệp063403029
Tài chính Doanh nghiệp0634020110
Tiếng Anh Thương mại0622020211

CKD Trường cao đẳng kinh tế đối ngoại

Địa chỉ: Số 287 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Website chính: www.ktdn.edu.vn

Liên lạc: ĐT (08) 38.446.320

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
CKD Trường cao đẳng kinh tế đối ngoại