Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam - CKQ

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CKQ

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

1.500

Chăn nuôi

C620105

120

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Dịch vụ thú y

C640201

160

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Nuôi trồng thủy sản

C620301

30

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Quản lý đất đai

C850103

80

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Lâm nghiệp

C620201

100

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Khoa học cây trồng

C620110

30

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Dịch vụ pháp lý

C380201

150

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

200

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

200

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Quản lý xây dựng

C580302

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Công nghệ thông tin

C480201

80

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Tin học ứng dụng

C480202

80

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Tiếng Anh

C220201

30

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Quản trị kinh doanh

C340101

70

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán

C340301

70

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

C340201

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

100

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh:

+ Tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các trường ĐH chủ trì. 30% chỉ tiêu

+ Tuyển sinh riêng dựa trên kết quả học tập ở học bạ THPT. 70% chỉ tiêu

 

- Các thông tin khác: Số chỗ ở trong ký túc xá: 1500

Nguồn tin THAM CHIẾU

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.

Tin cùng trường