Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng kinh tế TP.HCM - CEP

Thông tin tuyển sinh Năm 2017

Mã trường CEP

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán6340301400
Quản trị kinh doanh6340114400
Kinh doanh quốc tế6340120200
Tiếng Anh6220206100
Công tác xã hội6760101100

Các ngành và thông tin tuyển sinh

CEP Trường cao đẳng kinh tế TP.HCM

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM.

Website chính: www.kthcm.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38.322.825;

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
CEP Trường cao đẳng kinh tế TP.HCM

Tin cùng trường