Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng phương đông - Quảng Nam (*) - CPD

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Mã trường CPD

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

1.500

Kế toán

C340301

120

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

C340201

120

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

C340101

120

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

120

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

120

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Dược

C900107

400

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Điều dưỡng

C720501

300

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Giáo dục thể chất

C140206

200

Toán, Sinh, Năng khiếu

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

Toán, Hóa, Năng khiếu

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Phương thức 1: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Phương thức 2: Tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào: Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn thi của 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt 5,5 điểm trở lên, riêng môn năng khiếu sẽ thi tại trường.

- Các thông tin khác

+ Tuyển thẳng và xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Số chỗ trong KTX: 500 chỗ.

 

+ Học phí: Khoa Kinh tế: 800.000 đồng/tháng; Khoa  Kỹ thuật:  900.000 đồng/tháng; Khoa Y dược: 1.000.000 đồng/ tháng; Khoa GDTC: 1.000.000 đồng/tháng.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.

Tin cùng trường