Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng tài chính hải quan - CTS

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CTS

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

CTS - Trường cao đẳng tài chính hải quan

Địa chỉ: B2/1A, đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. HCM

Website chính: www.tchq.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08)37306946

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
CTS - Trường cao đẳng tài chính hải quan

Tin cùng trường