Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng y tế Trà Vinh - YTV

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Mã trường YTV

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

180

Điều dưỡng

C720501

30

Toán, Hóa học, Sinh học

Hộ sinh

C720502

30

Toán, Hóa học, Sinh học

Dược

C900107

120

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Vật lí

 

 Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức Tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

YTV - Trường cao đẳng y tế Trà Vinh

Địa chỉ: Số 7, Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Website chính: www.tvmc.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (074) 3855.815; Fax: (074) 3855.860

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
YTV - Trường cao đẳng y tế Trà Vinh

Tin cùng trường