Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Trung cấp ASEAN - 1805

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT,Tốt nghiệp THCS (lớp 9)

Mã trường 1805

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn581020530
Kỹ thuật chế biến món ăn581020730
Nghiệp vụ lễ tân581020330
Hướng dẫn du lịch581010330
Thư ký văn phòng532030630
Kế toán doanh nghiệp534030230
Chăn nuôi - Thú y562012030

Nguồn tin THAM CHIẾU

1805 - Trường Trung cấp ASEAN

Địa chỉ: Lô 15-B04 Đường Chu Danh Tể, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang

Website chính: http://www.au.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02043824955
Email: info@au.edu.vn

Xem trang tổng hợp của trường
1805 - Trường Trung cấp ASEAN

Thông tin mở rộng