Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang-

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường 1803

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều dưỡng5720301130
Y sỹ5720101120
Y sỹ y học cổ truyền572010230
Dược5720201120

Nguồn tin THAM CHIẾU

1803 - TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANG

Địa chỉ: Số 147 Đ. Thánh Thiên, P. Lê Lợi, TP. Bắc Giang

Website chính: http://tcytbacgiang.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02043854542
Email: truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn

Xem trang tổng hợp của trường
1803 - TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANG

Thông tin mở rộng