Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang- 1804

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường 1804

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y sỹ5720101100
Y sỹ y học cổ truyền5720102150
Dược5720201350
Điều dưỡng572030130
Kỹ thuật xét nghiệm y học572060230
Kỹ thuật phục hình răng572060540

Nguồn tin THAM CHIẾU

1804 - Trung cấp Y - Dược Bắc Giang

Địa chỉ: 202 - Trần Nguyên Hãn - TP Bắc Giang

Website chính: www.yduocbacgiang.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0204825529
Email: yduocbacgiang@gmail.com

Xem trang tổng hợp của trường
1804 - Trung cấp Y - Dược Bắc Giang

Thông tin mở rộng